:
VISI,MISI DAN OBJEKTIF


VISI

Menerajui pendidikan pra sekolah Islam yang progresif, mampu

dinikmati oleh semua masyarakat

dan menyumbang ke arah kecemerlangan pendidikan pra sekolah.

MISI

Menyediakan pendidikan pra sekolah yang Islamik, berkualiti

dan terkini menggunakan kaedah yang berkesan dan menarik untuk

menyediakan kanak-kanak menjadi insan yang soleh

yang cemerlang dalam pelbagai aspek.